Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách đổi trả

Chính sách giao hàng

Thiết bị sẽ được bảo hành trong những trường hợp sau:

  • Thiết bị còn trong thời gian bảo hành tính từ ngày mua được ghi trong phiếu bảo hành…