Hồ bơi anh Duy - 35 Nguyễn Trường Tộ

0 Bình luận

Hồ bơi gia đình anh Duy chủ thương hiệu Bánh bông lan cột điện nổi tiếng ở Tp.

Vũng Tàu với diện tích 31m2 tại 35 Nguyễn Trường Tộ Tp. Vũng Tàu. Hồ bơi bơi sử dụng các thiết bị như: Bơm lọc, bơm massage, cột lọc, điện phân muối, đèn hãng Emaux/ China.

Công ty Hoàng Thịnh bàn giao và đưa vào sử dụng tháng 01/2022.