Hệ thống lọc RO sx nước giặt - A Hiền - Cát Lái

0 Bình luận

Hệ thống lọc nước RO lắp đặt cho gia đình anh Hiền – Cảng Cát Lái dùng để sản xuất bột giặt quần áo hiệu Allie. 

Hệ thống lọc nước RO được công ty Hoành Thịnh lắp đặt cho gia đình anh Hiền – Cảng Cát Lái dùng để sản xuất bột giặt quần áo hiệu Allie. Công suất hoạt động 250l/h với nguồn nước đầu vào là nước máy Tp.HCM.

Công ty Hoàng Thịnh bàn giao và đưa vào sử dụng tháng 10/2022

TAG:

Bình luận của bạn