Di chuyển và lắp đặt phòng máy hồ bơi của khách sạn 6 sao Hotel La Residence, Tp.Huế

0 Bình luận

Công ty Hoàng Thịnh di chuyển phòng máy hồ bơi khách sạn 6 sao Hotel La Residence, Tp.Huế vời thời gian thi công 5 ngày để đưa hồ bơi hoạt động lại bình thường.

Một số hình ảnh di chuyển phòng máy